Over ons

Wat willen we? We hebben maar één doel: de ontwikkeling naar een duurzame samenleving stimuleren.We doen dat sinds 2006 toen Geurt van de Kerk en Arthur Manuel de Stichting Duurzame Samenleving hebben opgericht. Nu we ruim 10 jaar verder zijn en met vele anderen (veel) meer doen dan ons in eerste instantie voor ogen stond, gaan we door het leven onder de naam Duizend Duurzame Daden. Dan weet je direct wat we willen bereiken.

Hoe? Op de eerste plaats door het aanbieden van praktische informatie in de vorm van een duurzaamheidsindex, die duidelijk laat zien hoe duurzaam een land of een gemeente is.

Waar? Sinds 2006 is er de Sustainable Society Index (SSI) voor alle landen, dat wil zeggen voor ruim 150 landen, waar meer dan 99% van de wereldbevolking woont. De SSI wordt elke twee jaar vernieuwd. En sinds 2014 ook op lokaal niveau in Nederland met de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI), voor iedereen met praktische informatie van alle gemeenten. Elk jaar verschijnt er een nieuwe, actuele versie van de GDI.

Nog meer? Ja zeker. Er is nu ook een Jongeren Duurzaamheidsscan (JDS), waarmee jongeren de duurzaamheid van hun eigen gedrag kunnen meten en daardoor gestimuleerd worden (nog) duurzamer te worden. Dat kan individueel of als klas of groep.
En nu hebben we ook de Volwassenen Duurzaamheidsscan, waarmee eenieder zich bewust wordt van de mogelijkheden om zelf (nog) meer bij te dragen aan de ontwikkeling naar een duurzame samenleving.

En verder? We hebben vele plannen voor verdere ontwikkelingen. Met elkaar zorgen we dat de wereld duurzamer wordt, om te beginnen in onze eigen woon- en leefomgeving.

Organisatie? We zijn een vrijwilligersorganisatie, met een klein kernteam en een groeiend aantal mensen dat zich samen met ons inzet voor alles dat gedaan en ontwikkeld moet worden.

Mee doen? Heel graag. Laat het ons weten als je belangstelling hebt via info@duizendduurzamedaden.nl.