Resultaten VDScan 2019


De Volwassenen Duurzaamheidsscan is in 2019 door 850 inwoners uit het hele land ingevuld. De gemiddelde score is 5,3 op een schaal van 0 tot 10. Vooraf geeft men zichzelf een 6,3. Vrouwen scoren qua duurzaamheid beter, dan mannen. De Volwassenen Duurzaamheidsscan laat inwoners inzien wat er nog meer mogelijk is om duurzaam te leven.

Wilt u meer weten? Download de hele analyse